T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU


Yeterlilik Testi Veri Tabanında Arama

Sıra No YT Program Kodu Şehir Yeterlilik Testi Sağlayıcısı Yeterlilik Testi Programı Son Başvuru Tarihi
81 KAR-G3RM-630 KOCAELİ TÜBİTAK UME Meyve Suyunda pH, Briks ve Asitlik Tayini 31.08.2022 Detaylar
82 KAR-G3RM-650 KOCAELİ TÜBİTAK UME Ette Tür Tayini 31.08.2022 Detaylar
83 KAR-G3RM-660 KOCAELİ TÜBİTAK UME Bebek Mamasında PAH Tayini 31.08.2022 Detaylar
84 KAR-G3RM-700 KOCAELİ TÜBİTAK UME Hayvan Yemlerinde Nem, Ham Protein, Yağ, Ham Selüloz, Ham Kül, NDF (Neutral Detergent Fiber), ADF (Acid Detergent Fiber), Kalsiyum, Nişasta ve Şeker Tayini 31.08.2022 Detaylar
85 KAR-G3RM-1060 KOCAELİ TÜBİTAK UME Kömürde Nem, Ucucu Madde, Kül, Toplam Kükürt, Karbon, Azot, Hidrojen, Alt ve Üst Isıl Değer Tayini 31.08.2022 Detaylar
86 KAR-G3RM-1100 KOCAELİ TÜBİTAK UME DSC ile Erime Noktası ve Entalpisi Tayini 31.08.2022 Detaylar
87 KAR-G3RM-1110 KOCAELİ TÜBİTAK UME DSC ile Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini 31.08.2022 Detaylar
88 KAR-G3RM-1200 KOCAELİ TÜBİTAK UME Süt Tozunda E. Coli Tayini 31.08.2022 Detaylar
89 KAR-G3RM-1200 KOCAELİ TÜBİTAK UME Süt Tozunda E. Coli Tayini 31.08.2022 Detaylar
90 KAR-G3RM-123 KOCAELİ TÜBİTAK UME Atık Suda BOİ5 Tayini 31.08.2022 Detaylar
91 KAR-G3RM-124 KOCAELİ TÜBİTAK UME Atık Suda Yağ-Gres Tayini 31.08.2022 Detaylar
92 KAR-G3RM-140 KOCAELİ TÜBİTAK UME İçme Suyunda Anyon Tayini 31.08.2022 Detaylar
93 KAR-G3RM-150 KOCAELİ TÜBİTAK UME İçme Suyunda Element Tayini 31.08.2022 Detaylar
94 KAR-G3RM-160 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda Katyon Tayini 31.08.2022 Detaylar
95 KAR-G3RM-170 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda PAH Tayini 31.08.2022 Detaylar
96 KAR-G3RM-180 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda Krom (VI) Tayini 31.08.2022 Detaylar
97 KAR-G3RM-190 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda pH Tayini 31.08.2022 Detaylar
98 KAR-G3RM-200 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda İletkenlik, Toplam Çözünebilen Katı (TDS) ve Tuzluluk Tayini 31.08.2022 Detaylar
99 KAR-G3RM-210 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda Askıda Katı Madde, Çözünmüş Katı Madde @ 180 oC ve Toplam Katı Madde @ (103 ±5) oC Tayini 31.08.2022 Detaylar
100 KAR-G3RM-230 KOCAELİ TÜBİTAK UME Suda Bulanıklık Tayini 31.08.2022 Detaylar

Sayfa 5 - 10