T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Sıra No Yeterlilik Testi Sağlayıcısı Yeterlilik Testi Programı Son Başvuru Tarihi Sonuçların Açıklanma Tarihi
2281 TÜBİTAK UME suda Alkalinite Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2282 TÜBİTAK UME Suda Bulanıklık Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2283 TÜBİTAK UME Suda Renk Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2284 TÜBİTAK UME Suda Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2285 TÜBİTAK UME Toprakta pH Tayini 18.08.2018 01-29.06.2018 ve 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2286 TÜBİTAK UME Toprakta iletkenlik Tayini 18.08.2018 01-29.06.2018 ve 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2287 TÜBİTAK UME Buğday Ununda Nem, Kül, Yağ, Protein ve Sedimantasyon İndeksi Tayini 18.08.2018 01-29.06.2018 ve 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2288 TÜBİTAK UME Ekmekte Tuz Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2289 TÜBİTAK UME Yemeklik Tuzda İyot Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2290 TÜBİTAK UME Fındıkta Aflatoksin ve Toplam Yağ Tayini 18.08.2018 01-29/06/2018 veya 01-31.12.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2291 TÜBİTAK UME Fındıkta Aflatoksin ve Toplam Yağ Tayini 18.08.2018 01-29/06/2018 veya 01-31.12.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2292 TÜBİTAK UME Ketçapta Benzoat, Benzoik Asit, Sorbat ve Sorbik Asit Tayini 18.08.2018 01-29.06.2018 ve 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2293 TÜBİTAK UME Salçada Element Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2294 TÜBİTAK UME Ayçiçek Yağında Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2295 TÜBİTAK UME Ayçiçek Yağında Kırılma İndisi, Peroksit Sayısı ve İyot Sayısı Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2296 TÜBİTAK UME Yemeklik Sıvı Yağda Mineral Yağ Tayini 18.08.2018 01-29.06.2018 veya 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2297 TÜBİTAK UME Çayda Toplam Kül, Rutubet, Ham Selüloz, Su Ekstraktı, Kuru Madde, Toplam Toz Çay, Çözünen Kül, Suda Çözünen Külde Alkalilik, % 10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül ve Kafein Tayini 18.08.2018 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2298 TÜBİTAK UME Balda HMF, Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz, Diastaz Sayısı, Serbest Asitlik, Nem ve Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini 18.08.2018 01-29.06.2018 ve 05-30.11.2018 Başvuru Tarihi Geçti
2299 TÜBİTAK UME Balda d13C İzotop Tayini 18.08.2018 01-29/06/2018 Başvuru Tarihi Geçti
2300 TÜBİTAK UME Balda d13C İzotop Tayini 18.08.2018 01-29/06/2018 Başvuru Tarihi Geçti