T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Sıra No Yeterlilik Testi Sağlayıcısı Yeterlilik Testi Programı Son Başvuru Tarihi Sonuçların Açıklanma Tarihi
181 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Sertleşmiş Beton (Silindir) - Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
182 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Sertleşmiş Beton (Silindir) - Sertleşmiş Beton Basınç Dayanımı Tayini (Silindir) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
183 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Sertleşmiş Beton (Küp) - Sertleşmiş Beton Basınç Dayanımı (küp) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
184 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar - Tane Büyüklüğü Dağılımı (Elek) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
185 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar - Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
186 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar - Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri için Magnezyum Sülfat Deneyi 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
187 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar-Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıkların Tayin 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
188 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar - Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
189 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar - Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm9: İnce Tanelerin Tayini - Metilen Mavisi Deneyi 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
190 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Agregalar - Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
191 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Su İçeriğinin Belirlenmesi ( Etüvde Kurutma Metodu ) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
192 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
193 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
194 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi ( Eleme Yöntemi ) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
195 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi ( Hidrometre Yöntemi ) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
196 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini (Logaritma Zaman Yöntemi) 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
197 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
198 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz-Drenajsız,UU Tipi) Tayini 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
199 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) - 4 Nokta 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti
200 İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ. Zeminler - Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması 06.02.2023 30.03.2023 Başvuru Tarihi Geçti